Pričaonica

Mijat Mijatović

CRTANJE PČELICE JE LET U DEČJI SVET

Najraniji oblici grafičkog izraza koji se mogu smatrati ilustracijama su praistorijski crteži pećinskih ljudi. Ono što ti crteži nose ne razlikuje se, u osnovi, od onoga što kasnije srećemo u Kini i Japanu, i još kasnije, od 15. do 18. veka i savremenog doba. Poriv ljudskog bića da se likovno izrazi ostao je veoma jak, posebno eksplodiravši kroz štampane medije, preuzevši oblik nama danas poznat kao ilustracija i strip. Ove forme idu ruku pod ruku, preplićući se i čak stvarajući nove.
Ilustracija kao grafički prikaz (najčešće crtež ili slika, ali poneki put i fotografija) služi da, na sebi sopstven način, vizuelizacijom potkrepi pisanu formu (priču, pesmu ili čak i novinski članak), da na nju baci posebno svetlo, naglasi najvažnije, nadogradi nenapisano…
Za onoga ko je, recimo, strip-crtač, dok radi ilustraciju potrebno je da sažme ono što hoće da kaže na jedno mesto, na jedno prizor-polje, bez obzira da li radi na prvu loptuˮ
ili hoće da kaže nešto suptilnije. Strip-crtač u tom slučaju nema luksuz da se izrazi na nekoliko strana na kojima ima po nekoliko prizor-polja, već samo jedno. Zato oprezno! Posebno u dečjoj ilutraciji, koja u sebi mora da nosi nešto što će biti detetu blisko, prijemčivo, detinje, a opet dovoljno zrelo i artikulisano u zanatskom smislu, bilo da se služite drvenim bojicama ili naprednim softverima za slikanje, svejedno.
Tu, u najkraćem leži najveći zadatak dečjeg ilustratora. Dakle, spustiti se na nivo deteta, a ostati odrastao! Možda ona Pikasova, da mu je bilo potrebno trideset pet godina da nauči da crta kao dete, najbolje oslikava izazove ovog posla. Ili nam je stari majstor poručio nešto drugo – u svakom od nas čuči neko detence, a umeće je, u stvari, znati probuditi ga.
Moj rad za Pčelicu je zaista pravi izazov. Ta mala vrednica zahteva mnogo truda da bi se ispratila u svom letu. Pritom sam delom mislio na sam lik Pčelice, ali i na sve ostalo što nosi ilustratorski posao u Pčelici. U najkraćem, potrebno je raspolagati veštinom koja će u jednom slučaju zahtevati najprostiji linijski crtež, u sledećem moderan crtež i kolor, a vrlo brzo, zatim, neku slikarsku tehniku kojom se rade, recimo, naslovne strane romana. Vrlo teško, za onog koji to radi na silu, vrlo lako za nekog ko voli svoj posao.

Deca-citaju-srp

Deca-citaju-srp
Kako je biti vidget
Crno-bele-knjige

Basne-u-stripu

Basne-u-stripu
Klub-malih-matematicara
Bajke u stripu

Moja-prva-enciklopedija

Moja-prva-enciklopedija

Kad-su-mali-veliki

Kad-su-mali-veliki
Ubedljivo-10-najgorih

Arci-i-Dora-

Arci-i-Dora-