Didaktička sredstva

Koristeći meni na levoj strani, pregledajte naša izdanja u ponudi koja su grupisana po kategorijama i uzrastu. Registrujte se i počnite da punite Vašu internet korpicu pravim izborom knjiga. Prijatna kupovina!

  • Posteri

    Posteri (7)

    Didaktička sredstva obuhvataju različite vrste vizuelnih materijala, koji deci pomažu u savladavanju školskog gradiva, jer na očigledan, pregledan i sažet način predstavljaju nastavne sadržaje. Didaktička sredstva u vidu postera i tablica se mogu koristiti u školskim učionicama i dečjim sobama.

  • Tablice

    Tablice (5)

    Didaktička sredstva obuhvataju različite vrste vizuelnih materijala, koji deci pomažu u savladavanju školskog gradiva, jer na očigledan, pregledan i sažet način predstavljaju nastavne sadržaje. Didaktička sredstva u vidu postera i tablica se mogu koristiti u školskim učionicama i dečjim sobama.