Didaktička sredstva

Koristeći meni na levoj strani, pregledajte naša izdanja u ponudi koja su grupisana po kategorijama i uzrastu. Registrujte se i počnite da punite Vašu internet korpicu pravim izborom knjiga. Prijatna kupovina!

 • Posteri

  Posteri (7)

  Didaktička sredstva obuhvataju različite vrste vizuelnih materijala, koji deci pomažu u savladavanju školskog gradiva, jer na očigledan, pregledan i sažet način predstavljaju nastavne sadržaje. Didaktička sredstva u vidu postera i tablica se mogu koristiti u školskim učionicama i dečjim sobama.

 • Tablice

  Tablice (5)

  Didaktička sredstva obuhvataju različite vrste vizuelnih materijala, koji deci pomažu u savladavanju školskog gradiva, jer na očigledan, pregledan i sažet način predstavljaju nastavne sadržaje. Didaktička sredstva u vidu postera i tablica se mogu koristiti u školskim učionicama i dečjim sobama.

 • Edukativni posteri

  Edukativni posteri (4)

  Edukativni posteri za učenike mlađih razreda osnovne škole pogodni su kako za učitelje i rad u učionici, tako i za individualni rad kod kuće. Tematski usklađeni sa nastavnim planom i programom i podeljeni u grupe po razredima. Praktično pakovanje u kartonskoj tubi omogućava bezbedno slanje do kupca.